Xe nâng dầu Hangcha

Xe nâng Hangcha Aseries 1-3,8 tấn Động cơ: Xinchai

0915 902 554

Xe nâng Hangcha Rseries 1-5 tấn Động cơ: Isuzu/Nissan/Xinchai

0915 902 554

Xe nâng hangcha XFseries 1-3,5 Tấn Động cơ: Yanmar/Nissan

0915 902 554

Xe Nâng Điện Hangcha

Xe nâng điện 3 bánh Jseries 1,3 – 2 tấn Động cơ: Điện

0915 902 554

Xe nâng điện 4 bánh Aseries 1- 3,5 tấn Động cơ: Diện

0915 902 554

xe nâng điện 4 bánh Jseries 1-3,5 tấn Động cơ: Điện

0915 902 554

Sản phẩm khác

Xe nâng kẹp gạch Động cơ: Xinchai/Isuzu

0915 902 554

xe nâng điện pallet Động cơ: Điện

0915 902 554

Xe nâng điện reach truck Động cơ: Điện

0915 902 554

Tin tức