Xe nâng dầu Hangcha

Xe nâng Hangcha Xseries 1-3.8 tấn Động cơ: Xinchai/Yanmar/ Cummins

0915 902 554

Xe nâng Hangcha Aseries 1-3,8 tấn Động cơ: Xinchai

0915 902 554

Xe nâng Hangcha Rseries 1-5 tấn Động cơ: Isuzu/Nissan/Xinchai

0915 902 554

Xe nâng hangcha XFseries 1-3,5 Tấn Động cơ: Isuzu/Yanmar/Nissan

0915 902 554

Xe nâng Hangcha Rseries 5-10 Tấn Động cơ: Isuzu/Dongfeng

0915 902 554

Xe nâng Hangcha XFseries 8-10 tấn Động cơ: Cummins

0915 902 554

Xe Nâng Điện Hangcha

Xe nâng điện 3 bánh Jseries 1,3 – 2 tấn Động cơ: Điện

0915 902 554

Xe nâng điện 4 bánh Aseries 1- 3,5 tấn Động cơ: Diện

0915 902 554

xe nâng điện 4 bánh Jseries 1-3,5 tấn Động cơ: Điện

0915 902 554

Sản phẩm khác

Xe nâng kẹp giấy tròn Động cơ: Isuzu/Yanmar/Nissan

0915 902 554

Xe nâng kẹp gạch Động cơ: Xinchai/Isuzu

0915 902 554

Xe nâng Hangcha Stacker CDD10-16 Động cơ: Điện

0915 902 554

Xe nâng điện reach truck Động cơ: Điện

0915 902 554