Xe Nâng Điện Hangcha

Xe nâng điện 3 bánh Jseries 1,3 – 2 tấn Động cơ: Điện

0915 902 554

Xe nâng điện 4 bánh Aseries 1- 3,5 tấn Động cơ: Diện

0915 902 554

xe nâng điện 4 bánh Jseries 1-3,5 tấn Động cơ: Điện

0915 902 554