Xe nâng Trung Quốc có nhiều loại xe nâng hàng mini di chuyển được khung nâng, xe nâng điện double deep... Với ứng dụng được sử dụng cho nhiều nhà kho khác nhau. Người vận hành có thể tùy chọn dắt lái hay đứng lái.

Các bạn có thể tham khảo xe nâng điện khác