Xe nâng dầu Hangcha

Xe nâng Hangcha Aseries 1-3,8 tấn Động cơ: Xinchai

0915 902 554

Xe nâng Hangcha Rseries 1-5 tấn Động cơ: Isuzu/Nissan/Xinchai

0915 902 554

Xe nâng hangcha XFseries 1-3,5 Tấn Động cơ: Yanmar/Nissan

0915 902 554

Xe nâng Hangcha Rseries 5-10 Tấn Động cơ: Isuzu/Dongfeng

0915 902 554

Xe nâng Hangcha XFseries 8-10 tấn Động cơ: Cummins

0915 902 554

Xe nâng hangcha XFseries 5-7 tấn Động cơ: Cummins/ GM

0915 902 554

Xe nâng Hangcha XFseries 4 – 5,5 tấn Động cơ: Yannmar/Cummins/ Nissan

0915 902 554